Hem

Välkommen till Landsbygdsupproret!

 

En levande landsbygd med välmående djur och människor är i dagsläget ingen självklarhet.

Jordbruks- och rovdjurspolitiken försvårar för våra lantbruk att bidra till livsmedelsförsörjning och en levande landsbygd samtidigt som kommunala beslutsfattare avvecklar skolor och andra viktiga funktioner på landsbygden.

 

Vi i föreningen Landsbygdsupproret är en härlig blandning av folk, från norr till söder, både från landsbygden och staden,

men med det gemensamma intresset- en levande landsbygd!

 

I protest mot den pågående avvecklingen mot landsbygden försöker vi finnas och synas där vi som bäst behövs!

Vart och när beror på vart det för stunden mest behövs ett landsbygdsuppror!

 

 

swishknapp