Kontaktpersoner

Kontaktpersoner Landsbygdsupproret

Fredrik Nordin
Ordförande
E-post: fnordin@hotmail.com
Tele: 070 391 12 55

Mikael Tidblad
Vice Ordförande
E-post: m.tidblad@gmail.com
Tele: 070 689 00 36

Birgit Edin
Sekreterare
E-post: birgit.edin@hotmail.se
Tele: 070 353 40 99

Ulrika Boqvist
Kassör
E-post: ulrikab2@outlook.com
Tele: 073 028 20 89

Åsa Gärdén
Styrelseledamot
E-post: asa.garden50@gmail.com
Tele: 070 258 95 84

Annica Johansson
Styrelsesuppleant
E-post: an_nica@hotmail.com

Jonathan Söderman
Styrelsesuppleant
E-post: jonathan1992soderman@hotmail.com

Sofie Karlsson
Informationsansvarig
E-post: sofie.traktor@hotmail.com
Tele: 070 887 67 44

Sören Axelsson
Valberedning, sammankallande
E-post: sorenaxelsson@outlook.com

Linda Lundell
Revisor
E-post: lindalundell@hotmail.com
Tele: 072 743 93 09